CỤC THÚ Y

Năng lực phân tích, xét nghiệm

Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Cục thú y thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước, doanh nghiệp về kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm

Phòng xét nghiệm Trung tâm được công nhận và đánh giá là phòng xét nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2007 với mã hiệu là: VILAS 514, và đạt chuẩn phòng xét nghiệm Nông nghiệp,Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 08/GCN-QLCL ngày 22 tháng 03 năm 2018 của Cục Quản lý chất lượng NLS & TS, số đăng ký là TN 25 – 18 BNN,Quyết định chỉ định số 263/QĐ-QLCL của Cục Quản lý chất lượng NLS & TS ngày 30/8/2018. Phòng xét nghiệm của Trung tâm được đầu tư các trang thiết bị hiện đại như: HPLC-UV; GC/MS, ICP/MS; LC/MS/MS, ReatimePCR, Elisa ..

Phòng xét nghiệm Trung tâm có năng lực xét nghiệm trên các nền mẫu khó và đa dạng như: tồn dư kim loại nặng, tồn dư kháng sinh, các chất cấm  và thuốc bảo vệ thực vật tồn dư trong  thực phẩm, các chỉ tiêu vi sinh vật, nấm mốc trong thực phẩm vàtrong thức ăn chăn nuôi, trong thức ăn thủy sản. Ngoài ra phòng xét nghiệm của Trung tâm còn có khả năng kiểm tra, xét nghiệm và đánh giá về điều kiện vệ sinh thú y trong chăn nuôi và thủy sản, về nước thải, nước dùng, kể cả môi trường và không khí trong chăn nuôi và thủy sản, trong cơ sở giết mổ gia súc và gia cầm, trong cơ sở sơ chế và chế biến thực phẩm. Đặc biệt phòng xét nghiệm Trung tâm có năng lực cung cấp xét nghiệm, phân tích và cấp giấy xét nghiệm để các công ty, cơ sở sản xuất đủ điều kiện đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm theo các quy định của Pháp luật.

Với đội ngũ nhân lực có chuyên môn sâu, tâm huyết với nghề và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xét nghiệm. Phòng xét nghiệm Trung tâm Kiểm tra vệ sinh Thú y TW II cam kết rằng sẽ hỗ trợ, hợp tác và tư vấn cho Quý khách hàng. Và chúng tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng tới liên hệ và hợp tác với Trung tâm.