CỤC THÚ Y

Đảng - Đoàn thể

Lễ kết nạp Đảng viên mới 2021

Lễ kết nạp Đảng viên mới 2021

Công tác kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế và phát triển cho các tổ chức cơ sở đảng. Với ý nghĩa đó, ngày 22/12/2021, Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II đã long trọng tổ chức buổi lễ kết nạp cho đồng chí Nguyễn Phúc Bảo Trân vào Đảng cộng sản Việt Nam

Lễ kết nạp Đảng viên mới 2018

Lễ kết nạp Đảng viên mới 2018

Ngày 08 tháng 3 năm 2018, Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II đã tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Tôn Nữ Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Hoa

Team building Thái Lan 2018

Team building Thái Lan 2018

Nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết và sự kết nối làm việc giữa các bộ phận, vào tháng 5/2018 Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II đã tổ chức cho toàn thể cán bộ công nhân viên một chuyến du lịch teambuilding đầy thú vị tại đất nước chùa vàng Thái Lan.

Lễ kết nạp Đảng viên mới 2021

Lễ kết nạp Đảng viên mới 2021

Chiều ngày 27/5/2021, Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Võ Hoàng Kim – Nhân viên phòng Tổng hợp, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 11 đảng viên. Buổi lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng.