CỤC THÚ Y

Đảng - Đoàn thể

Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 29 tháng 3 năm 2023 Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kì 2023 - 2028.

Du lịch Đà Nẵng - Hội An 2022

Du lịch Đà Nẵng - Hội An 2022

Cốt lõi của một tập thể vững mạnh chính là sự gắn kết, để mỗi người đều cảm thấy mình là một phần không thể thiếu và đóng vai trò quan trọng trong thành công chung của tập thể.

Lễ kết nạp Đảng viên mới 2021

Lễ kết nạp Đảng viên mới 2021

Công tác kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế và phát triển cho các tổ chức cơ sở đảng. Với ý nghĩa đó, ngày 22/12/2021, Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II đã long trọng tổ chức buổi lễ kết nạp cho đồng chí Nguyễn Phúc Bảo Trân vào Đảng cộng sản Việt Nam

Lễ kết nạp Đảng viên mới 2018

Lễ kết nạp Đảng viên mới 2018

Ngày 08 tháng 3 năm 2018, Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II đã tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Tôn Nữ Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Hoa