CỤC THÚ Y

Đảng - Đoàn thể

Lễ Kết nạp đảng viên mới 2023

Lễ Kết nạp đảng viên mới 2023

Ngày 06/11/2023, Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Hồng Phong - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II, toàn thể đảng viên của Chi bộ và viên chức – người lao động Trung tâm.

Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 29 tháng 3 năm 2023 Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kì 2023 - 2028.

Du lịch Đà Nẵng - Hội An 2022

Du lịch Đà Nẵng - Hội An 2022

Cốt lõi của một tập thể vững mạnh chính là sự gắn kết, để mỗi người đều cảm thấy mình là một phần không thể thiếu và đóng vai trò quan trọng trong thành công chung của tập thể.