CỤC THÚ Y

Tin từ Trung tâm

Lớp tập huấn

Lớp tập huấn

Ngày 11/8/2023, tại Hội trường Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II đã thực hiện lớp tập huấn cho nhân viên của các phòng xét nghiệm thuộc Trung tâm những kiến thức về việc xác định gen đề kháng trên một số vi sinh vật bằng kỹ thuật PCR

Khảo sát tồn dư kháng sinh trên thịt lợn, thịt gà tại một số tỉnh thuộc miền Đông - Tây Nam Bộ

Khảo sát tồn dư kháng sinh trên thịt lợn, thịt gà tại một số tỉnh thuộc miền Đông - Tây Nam Bộ

No. 32 - Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc 2021 – AVS 2021: 277 – 287