CỤC THÚ Y

Tin từ Trung tâm

Lớp tập huấn

Lớp tập huấn

Ngày 11/8/2023, tại Hội trường Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II đã thực hiện lớp tập huấn cho nhân viên của các phòng xét nghiệm thuộc Trung tâm những kiến thức về việc xác định gen đề kháng trên một số vi sinh vật bằng kỹ thuật PCR