CỤC THÚ Y

Tin báo chí

Tìm nguồn lực cho vấn đề kháng kháng sinh

Tìm nguồn lực cho vấn đề kháng kháng sinh

Sáng 5/5/2023, hội thảo 'Huy động hợp tác đa ngành chung tay hợp tác về kháng kháng sinh' được tổ chức để tìm giải pháp và huy động nguồn lực cho vấn đề này.

Kháng kháng sinh như một 'đại dịch nổ chậm'

Kháng kháng sinh như một 'đại dịch nổ chậm'

Kháng kháng sinh đã trở thành vấn đề vô cùng nghiêm trọng, đe dọa ngành nông nghiệp, có nguy cơ mất dần những công cụ điều chỉnh hiệu quả nếu không hành động kịp thời.

Kháng sinh Colistin và một số kết quả nghiên cứu về vi khuẩn kháng Colistin trên thế giới và tại Việt Nam

Kháng sinh Colistin và một số kết quả nghiên cứu về vi khuẩn kháng Colistin trên thế giới và tại Việt Nam

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y (tập XXVIII số 7-2021), trang 83 - 88

Việt Nam huy động nguồn lực quốc tế to lớn nâng tầm ngành thú y

Việt Nam huy động nguồn lực quốc tế to lớn nâng tầm ngành thú y

Theo Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long, các tổ chức quốc tế quan tâm, tìm hiểu để hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, tài chính nâng tầm ngành Thú y Việt Nam.

Hệ vi sinh trong gà thịt kháng với hầu hết các nhóm kháng sinh

Hệ vi sinh trong gà thịt kháng với hầu hết các nhóm kháng sinh

Nghiên cứu về tồn dư và kháng kháng sinh của Dự án nghiên cứu gia cầm một sức khỏe tại Việt Nam (OHPH) cho thấy nhiều kết quả đáng lo ngại.