CỤC THÚ Y

Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 29 tháng 3 năm 2023 Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kì 2023 - 2028.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn, kiểm điểm sự triển khai hoạt động của ban chấp hành cơ sở trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới (2023 - 2028), động viên đoàn viên công đoàn, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong giai đoạn mới, góp phần vào sự ổn định  đơn vị vì mục tiêu phát triển bền vững của Trung tâm.

Tại Đại hội đã báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kì V năm 2017-2023, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kì V. Đại hội đã thảo luận và tiếp thu ý kiến đóng góp của lãnh đạo Chi bộ, Ban chấp hành công đoàn cấp trên, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến bổ sung tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ V và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI.

Các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 03 đồng chí. Đại hội bầu 01 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, ý kiến thảo luận, tham luận của các đại biểu, định hướng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, kết thúc chương trình Đại hội, Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội với 8 chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028./.

Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

           Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

          Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

           Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

          Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028