CỤC THÚ Y

Lễ Kết nạp Đảng viên mới 2022

Ngày 16/12/2022, Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho đồng chí Bùi Thị Hằng – Phó bộ phận Hóa chất và chất tồn dư. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Hồng Phong - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II, toàn thể đảng viên của Chi bộ và viên chức – người lao động Trung tâm.

Lễ kết nạp đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Chấp hành Trung ương. Thay mặt Chi bộ, đồng chí Lê Hồng Phong - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II đã trao Quyết định kết nạp Đảng và chúc mừng  đồng chí Bùi Thị Hằng sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dưới cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Đảng viên mới đã tuyên thệ, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí Đảng viên đi trước đã luôn quan tâm, dìu dắt những lớp đảng viên kế cận và xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Phong ghi nhận những cố gắng trong suốt thời gian qua của đồng chí đảng viên mới, yêu cầu đồng chí tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đặc biệt là thực hiện tốt quy định về những điều Đảng viên không được làm.

Lễ kết nạp đảng viên đã bổ sung thêm cho Chi bộ đội ngũ đảng viên trẻ, có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự nghiệp Cách mạng của Đảng, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng đối với đơn vị. 

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Lễ Kết nạp Đảng viên mới 2022

Lễ Kết nạp Đảng viên mới 2022

Lễ Kết nạp Đảng viên mới 2022

Lễ Kết nạp Đảng viên mới 2022