CỤC THÚ Y

Kháng sinh Colistin và một số kết quả nghiên cứu về vi khuẩn kháng Colistin trên thế giới và tại Việt Nam

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y (tập XXVIII số 7-2021), trang 83 - 88

https://vjol.info.vn/index.php/kk-ty/article/view/68217

Tác giả

  • Nguyễn Thị Lan Anh
  • Vũ Thị Kim Huệ
  • Trương Thị Hương Giang
  • Trần Thị Nhật
  • Ninh Thị Yến
  • Đặng Thị Thanh Sơn

Tóm tắt

Colistin (polymyxin E) được phát hiện vào cuối những năm 1940 với mục tiêu điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn gram âm, đặc biệt là họ vi khuẩn đường ruột Enterobacteriaceae. Gần đây, colistin được biết đến như một “sự lựa chọn cuối cùng” để chống lại các vi khuẩn gram âm đa kháng kháng sinh. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa colistin vào nhóm thuốc kháng sinh đặc biệt quan trọng bởi sự lưu hành rộng rãi cũng như khả năng truyền ngang tính kháng kháng sinh này của vi khuẩn. Trong những năm gần đây, việc sử dụng colistin tràn lan trong phòng và trị các bệnh nhiễm trùng trên người và động vật đã dẫn đến tình trạng kháng colistin ngày càng phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Từ năm 2016 - 2020, hàng loạt báo cáo mô tả sự đề kháng colistin và sự lưu hành của gen kháng thuốc (mcr1-10) ở vi khuẩn, buộc những nhà chức trách phải đưa ra các biện pháp cấp thiết để khắc phục tình trạng đề kháng colistin. Mục tiêu của bài tổng quan này là cập nhật các dữ liệu mới nhất về tình hình kháng colistin ở vi khuẩn, sự phổ biến của các gen mcr qua trung gian lây truyền plasmid, và kế hoạch toàn cầu để đối phó với mối đe dọa kháng kháng sinh. Bài báo cũng đề cập đến các giải pháp thay thế kháng sinh mới nhất hiện nay đang được áp dụng trong nước và thế giới. Từ đó nâng cao hiểu biết của cộng đồng về khả năng kháng colistin, đồng thời hỗ trợ những nỗ lực hướng tới việc quản lý và sử dụng hợp lý các loại thuốc kháng sinh nói chung và colistin nói riêng.

Nguồn: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y