CỤC THÚ Y

Lễ kết nạp Đảng viên mới 2018

Ngày 08 tháng 3 năm 2018, Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II đã tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Tôn Nữ Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Hoa

Lễ kết nạp đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng, thay mặt Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II, đồng chí Võ Minh Châu – Bí thư Chi bộ Trung tâm đã trao Quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Tôn Nữ Hồng Hạnh và đồng chí Nguyễn Thị Hoa, đồng thời chúc mừng và khuyến khích hai đồng chí tiếp tục phát huy năng lực của mình.

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Minh Châu – Bí thư Chi bộ Trung tâm đánh giá cao và ghi nhận những cố gắng trong suốt thời gian qua của hai đồng chí Đảng viên mới. Đồng thời yêu cầu đảng viên mới tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đặc biệt là thực hiện tốt quy định về những điều Đảng viên không được làm.

Lễ kết nạp Đảng viên mới

        Tại buổi lễ, đồng chí đảng viên mới cũng đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam và hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.
       Sự kiện kết nạp đảng viên của Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II thuộc Đảng ủy khối Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn góp phần làm cho lực lượng đội ngũ đảng viên trẻ, có trình độ, năng lực đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng đối với đơn vị.