CỤC THÚ Y

Lễ kết nạp Đảng viên mới 2021

Chiều ngày 27/5/2021, Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Võ Hoàng Kim – Nhân viên phòng Tổng hợp, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 11 đảng viên. Buổi lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Phong - Bí thư Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II đã công bố và trao quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Võ Hoàng Kim; đồng thời, dặn dò đồng chí Đảng viên mới cần phải luôn rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, xứng đáng là một người đảng viên.

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Đồng chí Võ Hoàng Kim đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên, tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đồng chí Lê Hồng Phong - Bí thư Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II phát biểu chúc mừng Đảng viên mới sau một thời gian được bồi dưỡng, phấn đấu không ngừng, đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, mong muốn đồng chí Đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tác phong và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đặc biệt phải thực hiện tốt nghĩa vụ của người đảng viên trong thời gian dự bị theo quy định của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và phân công đồng chí đảng viên giúp đỡ đồng chí Võ Hoàng Kim trong thời gian dự bị.

Buổi lễ kết nạp đảng viên đã diễn ra thành công tốt đẹp, là động lực cho quần chúng trong Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II tiếp tục phấn đấu noi theo và cũng là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa rất quan trọng nhằm bổ sung cho Đảng ủy khối Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói riêng và Đảng Cộng Sản Việt Nam nói chung lực lượng đảng viên trẻ, có trình độ, nhiệt huyết và năng lực.

Lễ kết nạp Đảng viên mới