CỤC THÚ Y

Lễ kết nạp Đảng viên mới 2021

Công tác kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế và phát triển cho các tổ chức cơ sở đảng. Với ý nghĩa đó, ngày 22/12/2021, Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II đã long trọng tổ chức buổi lễ kết nạp cho đồng chí Nguyễn Phúc Bảo Trân vào Đảng cộng sản Việt Nam

 

Ngày 22/12/2021 Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II đã tiến hành lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Phúc Bảo Trân. 

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Phong - Bí thư Chi bộ đã đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới, phân công Đảng viên trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ Đảng viên mới hoàn thành nhiệm vụ và phấn đấu trở thành Đảng viên chính thức.

                        Lễ kết nạp Đảng viên mới 2021

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Phúc Bảo Trân đã đọc lời tuyên thệ nguyện trung thành với mục tiêu và lý tưởng của Đảng, nỗ lực phấn đấu để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Phong - Bí thư Chi bộ đã chúc mừng đồng chí Nguyễn Phúc Bảo Trân đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách; đồng thời, đồng chí cũng bày tỏ mong muốn đảng viên mới kết nạp sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác, phát huy năng lực hơn nữa để cũng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

                       Lễ kết nạp Đảng viên mới 2021

                        Lễ kết nạp Đảng viên mới 2021

                      Lễ kết nạp Đảng viên mới 2021