CỤC THÚ Y

Lễ Kết nạp đảng viên mới 2023

Ngày 06/11/2023, Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Hồng Phong - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II, toàn thể đảng viên của Chi bộ và viên chức – người lao động Trung tâm.

Sau một thời gian rèn luyện, học tập, phấn đấu, thử thách với sự cố gắng không ngừng, quần chúng Nguyễn Thị Thanh Hằng đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành đảng viên của Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II.

Lễ kết nạp đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự theo quy định của Điều lệ Đảng. Sau phần nghi thức, đại diện cho Chi uỷ, Bí thư Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II đồng chí Lê Hồng Phong đã công bố và trao Quyết định kết nạp đảng viên, chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Lễ Kết nạp đảng viên mới 2023

Lễ Kết nạp đảng viên mới 2023

Sau khi nhận quyết định kết nạp Đảng viên, dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sự chứng kiến của Chi bộ, các đảng viên, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng tuyên thệ, nguyện quyết tâm phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Thay mặt Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II giao nhiệm vụ cho đảng viên mới Nguyễn Thị Thanh Hằng, Bí thư Chi bộ Lê Hồng Phong nhấn mạnh, trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm vinh dự to lớn, song đó cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Bí thư Chi bộ đề nghị đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng luôn phải ghi nhớ và thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của người Đảng viên: Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng; Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực công tác, phẩm chất chính trị; Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng…

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Lễ Kết nạp đảng viên mới 2023

Lễ Kết nạp đảng viên mới 2023

Lễ Kết nạp đảng viên mới 2023