CỤC THÚ Y

Đại hội Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II nhiệm kì 2020 - 2025

Đại hội Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II nhiệm kì 2020 - 2025

Ngày 20/02/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Đại hội Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II nhiệm kì 2020 - 2025

Đại hội Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II nhiệm kì 2020 - 2025

Đại hội Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II nhiệm kì 2020 - 2025

Đại hội Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II nhiệm kì 2020 - 2025

Đại hội Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II nhiệm kì 2020 - 2025

Chi ủy Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhận hoa chúc mừng từ Đảng ủy khối Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.