CỤC THÚ Y

Khảo sát tỷ lệ nhiễm Escherichia Coli, Salmonella và tồn dư một số kháng sinh trên thịt lợn, thịt gà tại một số tỉnh thuộc miền tây nam bộ

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y (tập XXVI số 7-2019), trang 47 - 54

Tác giả: Lê Hồng Phong, Võ Minh Châu, Bùi Thị Diễm Hằng, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Minh Hiếu

Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú y tập XXVII - số 7 năm 2019 (47 – 54)

Link:Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y (tập XXVI số 7-2019), trang 47 - 54 

Tóm tắt:

Khảo sát này nhằm đánh giá mức độ nhiễm E.coli, Salmonella và tồn dư một số kháng sinh trên thịt lợn, thịt gà tại các cơ sở giết mổ (CSGM) và cơ sở kinh doanh (CSKD) thuộc 4 tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Cần Thơ. Kết quả xét nghiệm cho thấy: đối với thịt lợn tại cơ sở giết mổ, tỷ lệ nhiễm E.coli là 38,89% và Salmonella là 14,44%, tại cơ sở kinh doanh, tỷ lệ thịt lợn nhiễm E.coli là 11,11% và Salmonella là 27,78%. Đối với thịt gà tại cơ sở giết mổ, tỷ lệ nhiễm E.coli là 20% và Salmonella là 15%, tại cơ sở kinh doanh, tỷ lệ thịt gà nhiễm E.coli là 62,5% và Salmonella là 37,5%. Kết quả khảo sát tồn dư kháng sinh trên 54 mẫu thịt lợn và 24 mẫu thịt gà cho thấy Enrofloxacine vượt mức cho phép ở thịt lợn là 2/44 mẫu (3,7%) và ở thịt gà là 2/24 mẫu (8,33%).