CỤC THÚ Y

Khảo sát tồn dư kháng sinh trên thịt lợn, thịt gà tại một số tỉnh thuộc miền Đông - Tây Nam Bộ

No. 32 - Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc 2021 – AVS 2021: 277 – 287

Tác giả: Lê Hồng Phong, Nguyễn Đức Hiền, Nguyễn Phúc Khánh, Võ Minh Châu, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Minh Hiếu và Nguyễn Thanh Lãm

Tạp chí: No. 32 - Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc 2021 – AVS 2021 (277 – 287)

Link:https://avs2021.huaf.edu.vn/danh-sach-cac-bai-bao/

Tóm tắt:

Nghiên cứu được tiến hành nhằm khảo sát sự tồn dư của một số loại kháng sinh trên thịt lợn, thịt gà tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn một số tỉnh/thành phố thuộc miền Đông - Tây Nam Bộ. Tổng cộng 204 mẫu thịt lợn và 102 mẫu thịt gà thu thập tại Tp. Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp từ 2018 đến 2019 để khảo sát sự tồn dư kháng sinh trên thân thịt. Kết quả khảo sát cho thấy, 02 chỉ tiêu kháng sinh Chloramphenicol và Enrofloxacin có dư lượng tồn dư vượt mức cho phép ở thịt lợn với số lượng mẫu được phát hiện lần lượt tương ứng là 1/204 mẫu (0,49%) và 3/204 mẫu (1,47%). Trên các mẫu thịt gà, chỉ phát hiện duy nhất 01 chỉ tiêu kháng sinh Enrofloxacin có dư lượng tồn dư vượt mức cho phép ở thịt gà và số lượng mẫu phát hiện là 9/102 mẫu (8,82%).