CỤC THÚ Y

Khảo sát tỉ lệ nhiễm vi sinh vật, ô nhiễm kim loại nặng và nitrit trong tổ yến tại một số tỉnh thành phía Nam

Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm (tập 6, số 1-2023), trang 12 - 23

Tác giả: Lê Hồng Phong, Bùi Huy Hoàng, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Kim Cúc, Bùi Thị Hằng, Lưu Gia Linh.

Tạp chí: Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm, tập 6 - số 1 năm 2023 (12 – 23)

Linkhttps://vjol.info.vn/index.php/vjfc/issue/view/7030

Tóm tắt:

Khảo sát này nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật, kim loại nặng và nitrit trong các mẫu tổ yến đã sơ chế và tổ yến thô có nguồn gốc từ một số tỉnh, thành phố phía Nam bao gồm Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Gia Lai, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên. Kết quả khảo sát cho thấy trong tổ đều không phát hiện nhóm vi sinh vật như E. coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus và nhóm kim loại nặng như arsen, cadmi. Kết quả khảo sát các chỉ tiêu vi sinh vật khác thì phát hiện 03 mẫu tổ yến sơ chế có nhiễm Salmonella trên tổng 84 mẫu khảo sát, chiếm 3,57%; phát hiện 11 mẫu tổ yến sơ chế trên 48 mẫu khảo sát có nhiễm nấm mốc vượt mức giới hạn cho phép, chiếm tỉ lệ 22,92%; phát hiện 14 mẫu tổ yến thô trên 80 mẫu khảo sát có hàm lượng nitrit vượt mức giới hạn cho phép, chiếm tỉ lệ 17,50% (14/80 mẫu); có 02 mẫu tổ yến đã qua sơ chế lấy tại cơ sở chế biến phát hiện hàm lượng chì và thủy ngân vượt mức giới hạn cho phép, chiếm tỉ lệ 2,50% (2/80 mẫu).