CỤC THÚ Y

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn viên ĐTNCS Hồ Chí Minh, Chi đoàn Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y TW2 nhiệm kỳ VI (2019 - 2022) và đề ra phương hướng, chương trình hoạt động công tác đoàn, phong trào thanh niên nhiệm kỳ VII  (2022 - 2024) gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, đồng thời kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban chấp hành Chi đoàn TTKTVSTYTW2 nhiệm kỳ VI (2019 - 2022), chuẩn bị nhân sự BCH mới có sức trẻ, lòng nhiệt huyết và năng lực để kiện toàn và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào Chi đoàn TTKTVSTYTW2, đưa phong trào Đoàn ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết do Đại hội đề ra.

Được sự đồng ý chấp thuận của Chi bộ Trung tâm, Đoàn Khối Bộ Nông nghiệp và PTNT, ngày 10/5/2022 Chi đoàn TTKTVSTYTW2 long trọng tổ chức Đại hội Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Chi đoàn TTKTVSTYTW2 nhiệm kỳ VII (2022-2024).

                       Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Sau một thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Chi đoàn Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II, nhiệm kỳ 2022-2024 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, góp sức vào thành công của Đại hội. Không khí thảo luận tại Đại hội sôi nổi, thẳng thắn tập trung vào những vấn đề trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn hiện nay.Đại hội đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại của công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024, biểu quyết nhất trí cao với những nội dung cơ bản của Dự thảo Báo cáo trình Đại hội. Các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện ý chí quyết tâm đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên Văn phòng phát triển lên một tầm cao mới.

                        Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2024

                   Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2024. Kết quả, Ban Chấp hành Chi đoàn Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II gồm 3 đồng chí; đồng chí Tôn Nữ Hồng Hạnh tái cử chức vụ Bí thư Chi đoàn Đoàn nhiệm kỳ 2022-2024. Đồng thời, Đại hội cũng bầu ra 02 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết tham gia dự đoàn đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Trung ương Đoàn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Sau đây là một vài hình ảnh tại Đại hội Chi đoàn Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II

                          Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2024

                          Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2024

                            Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2024

                         Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2024