CỤC THÚ Y

Đảng - Đoàn thể

Du lịch Thái Lan 2018

Du lịch Thái Lan 2018

Nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết và sự kết nối làm việc giữa các bộ phận, vào tháng 5/2018 Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II đã tổ chức cho toàn thể cán bộ công nhân viên một chuyến du lịch teambuilding đầy thú vị tại đất nước chùa vàng Thái Lan.

Lễ kết nạp Đảng viên mới 2021

Lễ kết nạp Đảng viên mới 2021

Chiều ngày 27/5/2021, Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Võ Hoàng Kim – Nhân viên phòng Tổng hợp, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 11 đảng viên. Buổi lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng.