CỤC THÚ Y

Đảng - Đoàn thể

Lễ kết nạp Đảng viên mới 2021

Lễ kết nạp Đảng viên mới 2021

Chiều ngày 27/5/2021, Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Võ Hoàng Kim – Nhân viên phòng Tổng hợp, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 11 đảng viên. Buổi lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng.