CỤC THÚ Y

Hội nghị Viên chức - Người lao động năm 2022

Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II tiến hành tổ chức Hội nghị viên chức người lao động năm 2022 vào ngày 14/01/2022. Hội nghị là dịp nhằm tổng kết, đánh giá, kiểm điểm các mặt hoạt động công đoàn năm 2021 vừa qua.

Tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm ông Lê Hồng Phong đã trình bày báo cáo tổng kết năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch trọng tâm năm 2022. Sau đây là một vài hình ảnh tại Hội nghị

                Hội nghị Viên chức - Người lao động năm 2022

               Hội nghị Viên chức - Người lao động năm 2022

            Hội nghị Viên chức - Người lao động năm 2022

              Hội nghị Viên chức - Người lao động năm 2022