CỤC THÚ Y

Hội nghị Viên chức - người lao động năm 2024

Ngày 25 tháng 01 năm 2024, Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II long trọng tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024.

Hội nghị viên chức, người lao động là hoạt động thường niên của Trung tâm, một mặt đánh giá, tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác của năm 2023, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại; từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm 2024. Đây cũng là dịp để mỗi thành viên trong Trung tâm thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo. Trực tiếp đặt vấn đề để cùng bàn thảo, hội nghị là tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức phát triển Trung tâm.

Hội nghị Viên chức - người lao động năm 2024

Hội nghị Viên chức - người lao động năm 2024

Hội nghị Viên chức - người lao động năm 2024

Đồng chí Lê Hồng Phong – Giám đốc Trung tâm đã đọc báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ; đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị tiếp tục được nghe Báo cáo tổng kết phong trào thi đua  2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; thông qua một số Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vịQuy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn cơ sở năm 2024.

Hội nghị Viên chức - người lao động năm 2024

Hội nghị Viên chức - người lao động năm 2024