CỤC THÚ Y

Quốc tế phụ nữ 8-3-2023

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 luôn là một ngày thiêng liêng như thế để tất cả chúng ta có thể gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất cho một nửa của thế giới

Buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 nhằm ôn lại truyền thống, lịch sử ngày 8-3; chiến thắng vang dội của hai nữ anh hùng dân tộc đầu tiên Việt Nam trong cuộc khởi nghĩa đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc Trưng Trắc-Trưng Nhị, đồng thời buổi họp mặt đã nhìn nhận, đánh giá hoạt động của Tổ chức Công đoàn, Ban nữ công Công Đoàn Trung tâm trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

Sau đây là một vài hình ảnh nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8-3 tại Trung tâm

          Quốc tế phụ nữ 8-3-2023

        Quốc tế phụ nữ 8-3-2023