CỤC THÚ Y

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Yến sào Việt Nam và Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II

Ngày 31/7/2022 Hiệp hội Yến sào Việt Nam và Trung tâm kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II quyết định hợp tác để cùng nhau phối hợp tổ chức, chia sẻ các kinh nghiệm, kỹ thuật nhầm nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên cả hai bên. 

Theo đó, Trung tâm kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II sẽ cung cấp cấp các dịch vụ xét nghiệm, phân tích mẫu và phối hợp cùng Hiệp hội đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn để xây dựng chuỗi sản xuất yến và sản phẩm yến an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc tổ yến. Ngoài ra, 2 bên cũng sẽ cùng nhau tổ chức, tư vấn và đưa đến cho các hội viên, quý bà con nuôi chim yến thêm nhiều buổi hội thảo, các hội chợ chuyên đề hữu ích trong việc xây dựng và phát triển nghề Yến Việt Nam theo tiêu chuẩn an toàn, chuyên nghiệp.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ ký kết:

               Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hôi Yến sào Việt Nam và Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II  

               Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hôi Yến sào Việt Nam và Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II

              Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hôi Yến sào Việt Nam và Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II     

Nguồn: https://www.facebook.com/hiephoiyensaovietnam