CỤC THÚ Y

Lớp tập huấn “Kỹ thuật lấy mẫu và giám sát kháng kháng sinh vòng 3”

Từ ngày 29/5 – 02/6/2023, Cục Thú y phối hợp với Tổ chức sức khỏe gia đình quốc tế 360 (FHI360) tổ chức khóa tập huấn về “Kỹ thuật lấy mẫu và giám sát kháng kháng sinh vòng 3” tại Phòng thí nghiệm của Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Tham gia khóa tập huấn có 20 cán bộ đến từ Phòng thí nghiệm của các Chi cục Thú y vùng, Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y TƯ I, II.

Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được Chuyên gia hướng dẫn về:

- Hướng dẫn lấy mẫu giám sát kháng kháng sinh

- Hướng dẫn quy trình xét nghiệm phân lập, định danh và kháng sinh đồ cho các vi khuẩn giám sát (E. coli, Salmonella, Campylobacter)

- Thực hành phương pháp kháng sinh đồ Colistin (CBDE)

Bên cạnh đó, các học viên được chuyên gia hướng dẫn và giải đáp tất cả những vướng mắc liên quan đến nội dung tập huấn.Tất cả các học viên đều nhận thấy khóa tập huấn rất hữu ích cho công việc chuyên môn hiện nay của mình và đề nghị trong thời gian tới, Cục Thú y tổ chức khóa tập huấn nâng cao với những nội dung nêu trên.

Sau đây là những hình ảnh của buổi tập huấn

                Lớp tập huấn “Kỹ thuật lấy mẫu và giám sát kháng kháng sinh vòng 3”

               Lớp tập huấn “Kỹ thuật lấy mẫu và giám sát kháng kháng sinh vòng 3”

                  Lớp tập huấn “Kỹ thuật lấy mẫu và giám sát kháng kháng sinh vòng 3”

                Lớp tập huấn “Kỹ thuật lấy mẫu và giám sát kháng kháng sinh vòng 3”

             Lớp tập huấn “Kỹ thuật lấy mẫu và giám sát kháng kháng sinh vòng 3”

               Lớp tập huấn “Kỹ thuật lấy mẫu và giám sát kháng kháng sinh vòng 3”