CỤC THÚ Y

Tập huấn về “Kỹ thuật xét nghiệm và phê duyệt phương pháp thử vi sinh vật”

Từ ngày 13-16/11/2018, Cục Thú y phối hợp với Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tổ chức khóa tập huấn về “Kỹ thuật xét nghiệm và phê duyệt phương pháp thử vi sinh vật” tại Phòng thí nghiệm của Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y TƯ II, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Tham gia khóa tập huấn có 20 cán bộ đến từ Phòng thí nghiệm của các Chi cục Thú y vùng, Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y TƯ I, II.

Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được Chuyên gia hướng dẫn về:

- Lý thuyết và thực hành Quy trình phép thử định lượng E.coliS.aureus trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi; Quy trình phép thử định tính CampylobacterListeria monocytogenes trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi;

- Phương pháp phê duyệt phép thử định tính và định lượng vi sinh vật;

Yêu cầu về Hồ sơ phê duyệt duyệt phương pháp thử định tính và định lượng vi sinh vật.

Việc chuẩn hóa PTN theo Tiêu chuẩn ISO 17025 là rất cần thiết, đặc biệt trong phân tích mẫu về chỉ tiêu vi sinh vật để phục vụ quản lý an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, các học viên được chuyên gia hướng dẫn và giải đáp tất cả những vướng mắc liên quan đến nội dung tập huấn.Tất cả các học viên đều nhận thấy khóa tập huấn rất hữu ích cho công việc chuyên môn hiện nay của mình và đề nghị trong thời gian tới, Cục Thú y tổ chức khóa tập huấn nâng cao với những nội dung nêu trên.

Kết thúc khóa tập huấn, 100% học viên đạt kết quả hoàn thành xuất sắc nội dung tập huấn.

Nguồn: www.cucthuy.gov.vn

 

Các học viên tham dự khóa học “Kỹ thuật xét nghiệm và phê duyệt phương pháp thử vi sinh vật”