CỤC THÚ Y

Tập huấn " Xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật bằng kỹ thuật PCR và Elis

Ngày 11/7/2023 Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II đã tổ chức lớp tập huấn về "Xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật bằng kỹ thuật PCR và Elisa" do PGS.TS Nguyễn Ngọc Hải giảng viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đứng lớp cho viên chức, người lao động của đơn vị.

Qua lớp tập huấn PGS.TS Nguyễn Ngọc Hải đã truyền đạt kinh nghiệm, kỹ năng và kỹ thuật về chẩn đoán, xét nghiệm về một số bệnh động vật bằng PCR và Elisa

Tập huấn " Xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật bằng kỹ thuật PCR và Elis

Tập huấn " Xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật bằng kỹ thuật PCR và Elis

Tập huấn " Xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật bằng kỹ thuật PCR và Elis