CỤC THÚ Y

Tin từ Trung tâm

Lớp tập huấn về

Lớp tập huấn về "Các kỹ thuật phát hiện và chẩn đoán ký sinh trùng trong phòng xét nghiệm"

Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II đã tổ chức lớp tập huấn về "Các kỹ thuật phát hiện và chẩn đoán ký sinh trùng trong phòng xét nghiệm" .

Lớp tập huấn về

Lớp tập huấn về "Chẩn đoán vi sinh vật gây bệnh trên động vật trong bệnh phẩm lâm sàng, thử nghiệm kháng sinh đồ và xét nghiệm huyết thanh học bệnh Leptospirosis và Brucellosis"

Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II tổ chức lớp tập huấn về "Chẩn đoán vi sinh vật gây bệnh trên động vật trong bệnh phẩm lâm sàng, thử nghiệm kháng sinh đồ và xét nghiệm huyết thanh học bệnh Leptospirosis và Brucellosis"