CỤC THÚ Y

Tin từ Trung tâm

Lớp tập huấn về

Lớp tập huấn về "Các kỹ thuật phát hiện và chẩn đoán ký sinh trùng trong phòng xét nghiệm"

Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II đã tổ chức lớp tập huấn về "Các kỹ thuật phát hiện và chẩn đoán ký sinh trùng trong phòng xét nghiệm" .

Hội nghị Viên chức - Người lao động năm 2020

Hội nghị Viên chức - Người lao động năm 2020

Một số hình ảnh về Hội nghị Viên chức - Người lao động của Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II năm 2019

Đại hội Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II nhiệm kì 2020 - 2025

Đại hội Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II nhiệm kì 2020 - 2025

Đại hội Chi bộ Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II nhiệm kì 2020 - 2025

Hội nghị Viên chức - Người lao động năm 2019

Hội nghị Viên chức - Người lao động năm 2019

Một số hình ảnh về Hội nghị Viên chức - Người lao động của Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II năm 2019